روزگاران سرخ

kr200.00

SKU: 978-82-692937-1-5 Categories: , Tags: ,

روزگاران سرخ

نویسنده:مسعود قدیم فلاح

رمان تاریخی روزگاران سرخ، روایت چند دهه مبارزات اجتماعی و وضعیت طبقاتی جامعه نابسمان ایران است. رانت، فساد، استثمار، ظلم و تبعیض در چهار دهه حکمرانی اسلامی و نئولیبرال سرانجامی جز فقر، فاصله طبقاتی شدید، از بین رفتن منابع انسانی، توزیع ناعادلانه قدرت و ثروت، انباشت ثروت در مرکز و گسترش فقر در پیرامون نداشته است.

ISBN 978-82-692937-1-5

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “روزگاران سرخ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *